Speciālās gāzes un to pielietojums.

Speciālās “Gaschema” gāzes un to maisījumi tiek ražoti no visaugstākās kvalitātes gāzēm, izmantojot jaunākās tehnoloģijas un ievērojot visstingrākās prasības. “Gaschema” piegādā arī tīrās instrumentu gāzes, kas ļauj sasniegt detektoru un analizatoru noteikšanas robežvērtības un precīzi tās izmantot laboratorijās, kam ir augstas kvalitātes prasības. Šīs gāzes atbilst visaugstākās kategorijas tehniskajām specifikācijām.

Uzņēmums “Gaschema”, kas uzkrājis vairāk nekā 10 gadu pieredzi gāzu ražošanas jomā, ir oficiālais pasaules gāzes koncerna “SIAD” pārstāvis Baltijas valstu speciālo gāzu un gāzu maisījumu tirgū. “Gaschema” piedāvā plašu dažādas konsistences tīro gāzu (acetilēna, skābekļa, oglekļa dioksīda, slāpekļa, argona, ūdeņraža, hēlija, metāna, sintētiskā gaisa, kriptona, neona) un speciālu to maisījumu sortimentu.

Klientam produkti tiek piegādāti kopā ar kvalitātes sertifikātiem, ko izdevuši koncerna “SIAD” laboratorijās strādājošie kvalificētie speciālisti, kas pierāda gāzu augsto kvalitāti un uzticamību. Speciālās gāzes vai to maisījumi tiek piegādāti dažāda lieluma augsta spiediena balonos.

Informāciju par piegādājamajām speciālajām gāzēm un to maisījumiem atradīsit mūsu interneta vietnē vai zvanot uz norādītajiem tālruņa numuriem.