Skābeklis E948 (O2) – katra organisma dzīvotspējai svarīga gāze. Tā ir gāze bez smaržas, bez krāsas un bez garšas. Šķidrais skābeklis E948 ir gaiši zilganā nokrāsā.

Pārtikas rūpniecībā skābeklis visbiežāk tiek izvadīts no iepakojumiem, jo veicina pārtikas produktu bojāšanos, strauju dažādu mikroorganismu vairošanos un augšanu. Tomēr, izvēloties precīzu skābekļa koncentrāciju, var panākt arī pozitīvus rezultātus – ilgāk saglabāt produkta preces izskatu, krāsu, mazināt atsevišķu anaerobu mikroorganismu augšanu.

Skābekli E948 iegūst no atmosfēras gaisa, sašķeļot to sastāvdaļās. Tas atbilst ES Nr. 231/2012 norādītajiem specifiskajiem tīrības kritērijiem. Skābekli E948 pilda balonos, Djuāra traukos, eurocilindros un citās kriogēnās tvertnēs.


Piedāvājam iegādāties pārtikas skābekli E948:

  • 50 l balonos (10,7 m3, 200 bar);
  • 12 x 50 l balonu saišķos (128,4 m3, 200 bar);
  • Djuāra traukos no 5 kg līdz … (atkarībā no Djuāra trauka tilpuma);
  • Eirocilindros no 230 l līdz 1000 l;
  • Šķidru skābekli (tonnās).

Varam piepildīt arī cita tilpuma balonus. Klientiem, kas iegādājas lielu daudzumu skābekļa E948, piegādājam speciālas produktam paredzētas tvertnes, bet skābekli E948 piegādājam autocisternās.

Nozares:

Pārtikas nozare.
Skābeklis E948 saglabā dabīgu pārtikas produktu krāsu, t. i., oksidē mioglobīnu (svaigas gaļas sarkano pigmentu). Izmantojot skābekli, tiek uzturēta augļu un dārzeņu “elpošana” un bremzēta anaerobo mikroorganismu augšanu noteiktu veidu zivju produktos un dārzeņos.

Drošība

Tikai par dažiem procentiem atmosfērā palielinoties skābekļa koncentrācijai, rodas ugunsgrēka risks. Dzirksteles, kuras parasti tiek uzskatītas par nekaitīgām, var izraisīt ugunsgrēku, bet vielas, kuras gaisā nedeg, ieskaitot ugunsdrošās vielas, var spēcīgi degt, vai pat pašas uzliesmot gaisā, kurā palielinājies skābekļa daudzums. Plašāku informāciju par drošu skābekļa izmantošanu atradīsit mūsu izsniegtajā drošības datu lapā.