Ūdeņradis – zema blīvuma, reducējoša gāze. Argona maisījumi ar ūdeņradi visbiežāk tiek izmantoti TIG un plazmas metināšanā. Tāds maisījums sastāvs nosaka mazāku loku, lielāku enerģijas blīvumu, ietekmē siltuma vadīšanu un loka spriegumu. Izmantojot šo maisījumu, darbs kļūst produktīvāks, jo samazinās laika patēriņš. Ūdeņradis tiek sajaukts ar slāpekli.


Piedāvājam iegādāties argona un slāpekļa maisījumus ar ūdeņradi:

Gāzu maisījumiTaraSpiediens balonāGāzes apjoms
ArH250 l200 bar10,8 m3
ArH550 l200 bar10,8 m3
ArH3550 l200 bar10,8 m3
NH550 l200 bar10 m3

Nozares:

Metālapstrāde.
Argona maisījumu ar ūdeņradi izmanto austenīta tērauda metināšanai ar TIG metināšanas paņēmienu. Izmantojot šo gāzu maisījumu, metināšana notiek  ievērojami ātrāk, bet metāls tiek mazāk deformēts un dziļāk sametināts.

Aizsarggāzes.
Slāpekļa maisījums ar ūdeņradi (5–10 %) tiek izmantots metināšanas šuves aizsardzībai. Visbiežāk šīs gāzes tiek izmantotas cauruļu metināšanā – tās tiek ielaistas caurulē, lai metinot tiktu iegūta vienmērīga metināšanas šuve.

Drošība

Ja no gaisa tiks izstumts elpošanai nepieciešamais skābeklis, šo gāzu maisījums izraisa asfiksiju (nosmakšanu), paaugstinās asinsspiediens, tāpēc telpas obligāti jāvēdina. Plašāku informāciju par drošu argona vai slāpekļa ar ūdeņradi maisījumu lietošanu atradīsit mūsu izsniegtajā drošības datu lapā.