Šķidrais skābeklis (O2) ir gaiši zilganas nokrāsas šķidrums.

Skābeklis tiek izmantots daudzās nozarēs: tā ir ļoti svarīga gāze medicīnā, neaizstājama dažādu veidu metālu apstrādē, stikla ražošanā, daudzās ķīmijas rūpniecības nozarēs. Šķidrs skābeklis plaši tiek izmantots arī aviācijā un zemūdeņu ražošanā.

Skābekli iegūst no atmosfēras gaisa, sašķeļot to sastāvdaļās.

Klientiem, kas iegādājas lielu skābekļa daudzumu, piegādājam speciālas produktam paredzētas tvertnes, bet šķidro skābekli piegādājam autocisternās.


Nozares:

Metālapstrāde.
Šķidrais skābeklis, kontaktējoties ar citām vielām, var par padarīt tās trauslas. Skābeklis rada īpaši augstas temperatūras liesmu dažādu metālu griešanai un metināšanai paredzētos degļos un paaugstina temperatūru melno un krāsaino metālu ražošanas laikā.

Stikla un akmens vates ražošana.
Skābeklis palielina degšanas procesa efektivitāti stikla kausēšanas un akmens vates ražošanas procesā.

Aviācija.
Šķidrs skābeklis plaši tiek izmantots maisījumos ar šķidru ūdeņradi vai petroleju kā raķešu degvielas oksidētājs. Izmantojot skābekli raķešu dzinējos, oksidācijas laikā tiek saņemts augsts īpatnējais impulss.

Skābekli izmanto komerciālās lidmašīnās un militārajās lidmašīnās elpošanas sistēmu piepildīšanai, kā arī attālinātās skābekļa padeves sistēmās.

Ķīmiskā rūpniecība.
Tā kā skābeklis ir īpaši aktīva gāze, to izmantojot, tiek radīti dažādi ķīmiskie savienojumi, tādi kā slāpekļskābe, propilēna oksīds, etilēna oksīds un citi. Atkritumu dedzināšanas krāsnīs skābeklis palielina degšanas efektivitāti.

Zivju audzēšana.
Skābeklis tiek izmantots slēgtās recirkulācijas zivju audzēšanas sistēmās un atklātās ūdenstilpēs, lai piesātinātu ūdeni ar skābekli. Skābekli izmanto arī zivju glabāšanai un transportēšanai ūdens trasēs.

Drošība

Par dažiem procentiem atmosfērā palielinoties skābekļa koncentrācijai, rodas ugunsgrēka risks. Dzirksteles, kuras parasti tiek uzskatītas par nekaitīgām, var izraisīt ugunsgrēku, bet vielas, kuras gaisā nedeg, ieskaitot ugunsdrošās vielas, var spēcīgi degt, vai pat pašas uzliesmot gaisā, kurā palielinājies skābekļa daudzums. Plašāku informāciju par drošu skābekļa izmantošanu atradīsit mūsu izsniegtajā drošības datu lapā.