Propāns (C3H8) – degoša, bezkrāsaina, netoksiska gāze, kas tiek iegūta naftas produktu vai dabasgāzes pārstrādes procesā.

Propānu izmanto kā enerģijas avotu sadzīves un rūpnieciskos balonos (efektīvi degot, tas nodrošina vajadzību pēc enerģijas). Propāna siltuma vērtība uz kilogramu gāzes ir lielāka nekā acetilēnam, bet tā sākotnējā liesma izdala mazāku siltuma daļu. Liesmas temperatūra ir zemāka, bet skābekļa vajag apmēram 4 reizes vairāk, nekā izmantojot acetilēnu.


Piedāvājam iegādāties propānu:

  • 5 l balonos (2 kg);
  • 27 l balonos (11 kg);
  • 46 l balonos (19 kg);
  • 50 l balonos (21 kg);
  • 79 l balonos (33 kg).

Nozares:

Metālapstrāde.
Propānu izmanto kā kurināmo, dedzinot skābekļa vidē (piem., metināšanas, griešanas, lodēšanas, lodēšanas, kā arī karsēšanas, griešanas u.c. procesos).

Apsildīšana.
Propānu izmanto kā siltumenerģiju rūpniecisku vai citu ēku (kuras nav iespējams apsildīt ar elektrību) sildītājos. Šo gāzi izmanto arī terašu apsildīšanai.

Būvdarbi un ceļu būves darbi.
Propāns plaši tiek izmantots būvdarbos, metāla griešanai, karsēšanai un kausēšanai, santehnikas darbos, kabeļu savienošanai un lodēšanai. Propānu izmanto arī ceļa seguma sildīšanai, žāvēšanai un betonēšanai.

Drošība

Propāns sprāgst, kad tā koncentrācija gaisā sasniedz 2,2–9,5 %. Propāns ir blīvāks par gaisu, tāpēc izplūdusī gāze nosēžas zemāk un izstumj gaisu, tā radot lielu sprādziena vai noslāpšanas risku. Lai izvairītos no bīstamības veselībai, ieteicams lejupielādēt drošības datu lapu un vadīties no tajā sniegtajiem noteikumiem.