Skābeklis (O2) – katra organisma dzīvotspējai svarīga gāze. Tā ir gāze bez smaržas, bez krāsas un bez garšas. Šķidrais skābeklis ir gaiši zilganā nokrāsā.

Visi elementi, izņemot inertās gāzes, reaģē ar skābekli pie dažādām temperatūrām – tā veidojas oksīdi.

Skābeklis tiek izmantots daudzās nozarēs: tā ir ļoti svarīga gāze ne tikai medicīnā, bet neaizstājama arī rūpniecībā – tērauda, metālu ražošanā, kausējot krāsainos metālus, griežot un apstrādājot metālu ar gāzēm, stikla ražošanā un daudzās ķīmijas rūpniecības nozarēs.Skābeklis tiek iegūts no atmosfēras gaisa, to sašķidrinot un rektificējot zemā temperatūrā.

Tas tiek ražots saskaņā ar A/S „Achema” uzņēmuma standartu. Skābekli pilda zilas krāsas balonos ar baltu plecu, balonu saišķos, Djuāra traukos, eurocilindros un citās kriogēnās tvertnēs.


Piedāvājam iegādāties gāzveida tehnisko skābekli:

  • 5 l balonos (1,1 m3, 200 bar);
  • 10 l balonos (2,11 m3, 200 bar);
  • 20 l balonos (4,3 m3, 200 bar);
  • 50 l balonos (10,7 m3, 200 bar);
  • Balonu saišķos 12 x 50 l (128,4 m3, 200 bar);
  • Djuāra traukos no 5 kg līdz … (atkarībā no Djuāra trauka tilpuma);
  • Eirocilindros no 230 l līdz 1000 l.;
  • Šķidru skābekli (tonnās).

Nozares:

Metālapstrāde
Skābeklis rada īpaši augstas temperatūras liesmu dažādu metālu griešanai un metināšanai paredzētos degļos un paaugstina temperatūru melno un krāsaino metālu ražošanas laikā.

Koksnes un papīra rūpniecība.
Skābekļa gāzi izmanto lignīna izdalīšanai un balināšanai, kā arī kaļķu žāvēšanas krāšņu jaudas palielināšanai.

Ķīmiskā rūpniecība.
Tā kā skābeklis ir īpaši reaktīva gāze, to izmantojot, tiek radīti dažādi ķīmiskie savienojumi, tādi kā slāpekļskābe, propilēna oksīds, etilēna oksīds un citi. Atkritumu dedzināšanas krāsnīs skābeklis palielina degšanas efektivitāti.

Zivju audzēšana.
Lai audzētu zivis ziemā, ūdens tilpes tiek piesātinātas ar skābekli. Skābekli izmanto arī zivju audzēšanai un transportēšanai ūdens tarā.

Stikla ražošana.
Skābeklis palielina degšanas procesa efektivitāti stikla kausēšanas laikā.

Aviācija.
Skābekļa gāzi izmanto komerciālās lidmašīnās un militārajās lidmašīnās elpošanas sistēmu piepildīšanai, kā arī attālinātās skābekļa padeves sistēmās. Šķidrs skābeklis plaši tiek izmantots maisījumos ar šķidru ūdeņradi vai petroleju kā raķešu degvielas oksidētājs. Šis skābekļa lietošanas veids balstās uz augstu īpatnējo impulsu, kas tiek saņemts, oksidācijas laikā raķešu dzinējos, izmantojot skābekli.

Drošība

Tikai par dažiem procentiem atmosfērā palielinoties skābekļa koncentrācijai, rodas ugunsgrēka risks. Dzirksteles, kuras parasti tiek uzskatītas par nekaitīgām, var izraisīt ugunsgrēku, bet vielas, kuras gaisā nedeg, ieskaitot ugunsdrošās vielas, var degt, vai pat pašas uzliesmot gaisā, kurā palielinājies skābekļa daudzums. Lai izvairītos no bīstamības veselībai, ieteicams lejupielādēt drošības datu lapu un vadīties no tajā sniegtajiem noteikumiem