Slāpeklis (N2) – netoksiska liela blīvuma bezkrāsaina, ķīmiski inerta gāze bez smaržas un garšas.

Slāpeklis veido 78 % gaisa tilpuma un var mainīt savu agregātstāvokli. Šķidrais slāpeklis ir kustīgs, tā viršanas temperatūra ir -195,8 °C, bet sasalšanas temperatūra -209,86 °C. Daudzās rūpniecības nozarēs slāpekli novērtē tāpēc, kas tas palīdz radīt drošu un sterilu vidi. Šī iemesla dēļ tas plaši tiek izmantots medicīnas, farmācijas, kosmetoloģijas un pārtikas rūpniecībā.

Slāpekli iegūst no atmosfēras gaisa, sašķeļot to sastāvdaļās.

Klientiem, kas iegādājas lielu slāpekļa daudzumu, piegādājam speciālas produktam paredzētas tvertnes, bet šķidro slāpekli piegādājam autocisternās.


Nozares:

Medicīna.

Slāpekli gāzveida stāvoklī izmanto dzīvu audu, asins un tās komponentu, ķermeņa šķidrumu un šūnu uzglabāšanai zemā temperatūrā, kā arī dermatoloģisku slimību ārstēšanai (piem., kārpu likvidēšanai).

Tā kā slāpeklim nepiemīt oksidācijas īpašības, to izmanto sterilu darbarīku glabāšanai un kā skābekli izstumjošu vielu zāļu pudelītēs. Slāpekli izmanto arī atsevišķu medikamentu ražošanā.

Pārtikas rūpniecība.
Slāpekli izmanto pārtikas produktu atdzesēšanai, sasaldēšanai un glabāšanai. Slāpekli izmanto kā aizsarggāzi, kas palīdz izstumt skābekli no modificētas atmosfēras vides (MAV) iepakojumiem, kā arī iepakošanas aizsarggāzu maisījumu ražošanai.

Ķīmiskā rūpniecība..
Slāpekli izmanto amonjaka ražošanā, bet no tā  ražo karbamīdu – birstošu mēslošanas līdzekli, kurā ir liela slāpekļa koncentrācija.

Transports un aviācija.
Šķidru slāpekli izmanto detaļu atdzesēšanai pirms montēšanas, tas labi izmantojams militārās aviācijas degvielas sistēmās (aizdegšanās riska samazināšanai).

Drošība

Šķidrs slāpeklis var radīt kriogēnus apsaldējumus. Plašāku informāciju par drošu slāpekļa izmantošanu atradīsit mūsu izsniegtajā drošības datu lapā.