BRELUX – medicininis deguonis (skystosios dujos)

“BRELUX” – tai receptinis vaistinis preparatas, registruotas Lietuvoje.

Veiklioji medžiaga – deguonis. Stiprumas – 100 % (V/V).

Farmacinė forma – suskystintosios medicininės dujos. Bekvapės, bespalvės, beskonės dujos, esant normaliai temperatūrai ir slėgiui. Žemesnėje kaip virimo temperatūroje (-183,0 oC) – blyškiai melsvas skystis.

Specialios laikymo sąlygos: šiam vaistiniam preparatui specialių laikymo sąlygų nereikia. Mobilųjį kriogeninį indą laikyti sandariai uždarytą.


Talpa ir jos turinys:

  • Mobilusis kriogeninis indas, pagamintas iš nerūdijančio plieno su vakuumine izoliacija.
  • Talpoje yra iki 23 000 kg suskystinto medicininio deguonies.

Vaistinio preparato registruotojas – Gaschema, UAB, Lietuva. Vaistinių preparatų registracijos sistema garantuoja, kad vaistinis preparatas yra įvertinamas ES įgaliotos institucijos ir atitinka šiuolaikinius reikalavimus jų kokybei, saugumui bei veiksmingumui.

Gamintojas – Achema, AB, Lietuva. Gamintojui suteikta vaistinių preparatų Gamybos licencija. Vaistinio preparato gamybai taikomi ES geros gamybos praktikos reikalavimai. Vaistinių preparatų gera gamybos praktika yra kokybės užtikrinimo dalis, garantuojanti vaistinio preparato nuoseklią gamybą ir kontrolę pagal taikomus kokybės standartus taip, kad pagamintas vaistinis preparatas atitiktų savo paskirtį, rinkodaros teisės pažymėjimo bei specifikacijų reikalavimus.

“BRELUX” vartojamas:

  • ūminiam arba lėtiniam deguonies nepakankamumui gydyti arba profilaktikai;
  • kaip kitų vaistų propelentas inhaliacijoms (gydymui naudojant purkštuvą);
  • kaip dujų srauto dalis nejautros, skausmo malšinimo ar intensyviosios terapijos metu;
  • barokamerose siekiant sumažinti pažeidimo riziką, kurią sukelia kesoninė (dekompresijos) liga, dujų ar oro burbuliukai kraujagyslėse, ir gydant sunkų apsinuodijimą anglies monoksidu bei dujinę gangreną;
  • ūminio klasterinio (sutelkto) galvos skausmo priepuoliui gydyti.