Norint užtikrinti nenutrūkstamą dujų gamybą ir išvengti neplanuotų gamybos prastovų, siūlome įsidiegti automatinę dujų tiekimo sistemą dujų balionams ar dujų balionų ryšuliams. Dujų balionai ar ryšuliai lanksčiomis jungtimis prijungiami prie specialios panelės, kuri užtikrina sklandų dujų perjungimą iš tuščios dujų balionų grupės į pilną.

Automatinė dujų tiekimo sistema

Automatinė dujų tiekimo sistema užtikrina, kad, pasibaigus dujoms balione ar balionų ryšulyje, sistema automatiškai persijungs ir dujos bus naudojamos iš rezervinio baliono ar balionų ryšulio. Prie sistemos taip pat galima prijungti signalizaciją, perspėjančią apie besibaigiančius dujų resursus.

Pusiau automatinė dujų tiekimo sistema

Pasibaigus dujų balionui ar balionų ryšuliui, pusiau automatinė dujų tiekimo sistema automatiškai persijungia į rezervinį balioną ar balionų ryšulį, tačiau keičiant dujų tarą darbuotojas turi pasukti reduktoriaus rankenėlę, kad sistema ir vėl pradėtų naudoti dujas iš pirmojo šaltinio.

Telemetrinė sistema

Telemetrinė sistema skirta didelių suskystintų dujų stočių ar dujų ryšulių nuotolinei priežiūrai ir monitoringui. Sistema prijungiama prie centrinio „Gaschemos“ kompiuterio, o nuolat atnaujinami duomenys leidžia stebėti dujų likutį bei slėgį kliento suskystintų dujų stotyje. Tai puikus sprendimas siekiant užtikrinti nenutrūkstamą dujų tiekimą. „Gaschema“ užtikrins nuolatinį aprūpinimą dujomis, tad klientui nereikės stebėti likučio ar jaudintis, kad pasibaigus dujoms gali nutrūkti gamybos procesas.