Deguonis (O2) – kiekvienam organizmui gyvybiškai svarbios dujos. Tai bekvapės, bespalvės ir beskonės dujos. Skystas deguonis įgauna šviesiai melsvą atspalvį.

Visi elementai, išskyrus inertines dujas, reaguoja su deguonimi esant įvairiai temperatūrai – taip susiformuoja oksidai.

Deguonis naudojamas daugelyje sričių: tai gyvybiškai svarbios dujos ne tik medicinoje, bet nepakeičiamos ir pramonėje – plieno, metalų gamyboje, lydant spalvotuosius metalus, pjaustant bei apdirbant metalą dujomis, stiklo gamyboje ir daugelyje chemijos pramonės šakų.

Deguonis gaunamas iš atmosferos oro, jį suskystinant ir rektifikuojant žemoje temperatūroje. Jis gaminamas pagal AB „Achema“ įmonės standartą. Deguonimi užpildomi mėlynos spalvos balionai su baltos spalvos petimi, balionų ryšuliai, diuaro indai, eurocilindrai bei kitos kriogeninės talpos.


Siūlome įsigyti dujinį techninį deguonį:

  • 5 l balionuose (1,1  m3, 200 bar);
  • 10 l balionuose (2,11 m3, 200 bar);
  • 20 l balionuose (4,3 m3, 200 bar);
  • 50 l balionuose (10,7 m3, 200 bar);
  • Balionų ryšuliuose 12 x 50 l (128,4 m3, 200 bar);
  • Diuaro induose nuo 5 kg iki … (priklausomai nuo diuaro indo talpos);
  • Eurocilindruose nuo 230 l iki 1000 l;
  • Skystą deguonį (tonomis).

Pramonės sritys:

Metalo apdirbimas.
Deguonis sukuria ypač aukštos temperatūros liepsną įvairiems metalams pjauti ir virinti skirtuose degikliuose bei padidina temperatūrą gaminant juoduosius ir spalvotuosius metalus.

Medienos ir popieriaus pramonė.
Deguonies dujos naudojamos ligninui šalinti ir balinti, taip pat kalkių džiovinimo krosnių galiai didinti.

Chemijos pramonė.
Kadangi deguonis yra ypač reaktingos dujos, jas naudojant sukuriami įvairūs cheminiai junginiai, tokie kaip azoto rūgštis, propileno oksidas, etileno oksidas ir kiti. Atliekų deginimo krosnyse deguonis padidina degimo efektyvumą.

Žuvų auginimas.
Siekiant išsaugoti žuvis žiemos metu, vandens telkiniai prisotinami deguonies. Deguonis naudojamas ir žuvims auginti bei transportuoti vandens tarose.

Stiklo gamyba.
Deguonis padidina degimo proceso efektyvumą lydant stiklą.

Aviacija.
Deguonies dujos naudojamos komerciniuose bei kariniuose lėktuvuose kvėpavimo sistemoms užpildyti, taip pat nutolusiose deguonies tiekimo sistemose. Skystas deguonis plačiai naudojamas mišiniuose su skystu vandeniliu arba žibalu kaip raketinio kuro oksidatorius. Šis deguonies naudojimo būdas paremtas aukštu santykiniu impulsu, gaunamu oksidacijos metu raketiniuose varikliuose panaudojant deguonį.

Saugumas

Vos keliais procentais atmosferoje padidėjusi deguonies koncentracija sukelia gaisro riziką. Kibirkštys, kurios paprastai laikomos nepavojingomis, gali sukelti gaisrus, o medžiagos, kurios ore nedega, įskaitant apsaugai nuo ugnies naudojamas medžiagas, gali degti ar netgi savaime užsiliepsnoti ore, papildytame deguonimi. Norint išvengti pavojaus sveikatai, rekomenduojama atsisiųsti saugos duomenų lapą ir vadovautis jame pateiktomis taisyklėmis.