Propanas (C3H8) – degios, bespalvės, netoksiškos dujos, gaunamos perdirbant naftos produktus ar gamtines dujas.

Propanas naudojamas kaip energijos šaltinis buitiniuose ir pramoniniuose balionuose (efektyviai degdamas jis palaiko energijos poreikį). Propano šiluminė vertė kilogramui dujų yra didesnė nei acetileno, bet jo pirminė liepsna išskiria mažesnę šilumos dalį. Liepsnos temperatūra yra žemesnė, o deguonies reikia maždaug 4 kartus daugiau nei naudojant acetileną.

Propano dujomis užpildomi raudonos spalvos balionai, skirti naudoti pramonėje.


Siūlome įsigyti propaną:

Propano asortimentas
  • 27 l balionuose (po 11 kg);
  • 46 l balionuose (po 19 kg);
  • 50 l balionuose (po 21 kg);
  • 79 l balionuose (po 33 kg);
  • Akcizinis kuras balionuose autokrautuvams 27 l (11 kg) ir 46 l (19 kg).

Pramonės sritys:

Metalų apdirbimas.
Propanas naudojamas kaip kuras, deginamas deguonies aplinkoje (pvz., vykdant suvirinimo, pjaustymo, litavimo, litavimo kietuoju lydmetaliu, kaitinimo, pjovimo liepsna procesus).

Akcizinis kuras balionuose autokrautuvams.

Šildymas.
Propanas naudojamas kaip šiluminė energija pramoninių ar kitų pastatų (kuriuose nėra galimybės šildyti elektra) šildytuvuose. Taip pat šios dujos naudojamos terasų šildymui.

Statybos ir kelio darbai.
Propanas plačiai taikomas atliekant statybos darbus, metalui pjaustyti, kaitinti ir lydyti, santechnikos darbams, kabelių sujungimui ir litavimui. Propanas taip pat naudojamas šildant, džiovinant bei betonuojant kelio dangą.

Saugumas

Propanas sprogus, kai jo koncentracija ore yra 2,2–9,5 %. Propanas tankesnis už orą, todėl nutekėjusios dujos leidžiasi žemyn ir išstumia orą, taip sukeldamos didelį sprogimo arba uždusimo pavojų. Norint išvengti pavojaus sveikatai, rekomenduojama atsisiųsti saugos duomenų lapą ir vadovautis jame pateiktomis taisyklėmis.