Technologijos

Technologijos

Gaschema technologijos

Laikomės aukščiausios kokybės standartų, tad nuolat tobuliname ir modernizuojame dujų gamybos procesus. Šiuo metu „Gaschemoje” veikia net kelios modernios gamybos linijos:

  • naudodamiesi angliarūgštės gamybos įrenginiu (SALOF), per parą pagaminame 100 t skystos angliarūgštės;
  • moderni dujų mišinių gamybos linija, kurioje galima užpildyti azoto, argono ir jų mišinių su angliarūgšte ar deguonimi balionus;
  • deguonies ir angliarūgštės dujų pildymo į balionus rampos bei skystų dujų pildymo į diuaro indus ir eurocilindrus įrenginiai;
  • naujas oro skaidymo blokas – moderniausias oro skaidymo įrenginys Baltijos šalyse.