VĒRTĪBAS

VĒRTĪBAS

Vērtības ir tas, pēc kā vadāmies un kam ticam, pēc kā tiecamies, par ko atbildam, kā izturamies un ko katru dienu darām, organizācijas un tās darbinieku mērķu sasniegšanai.

No katra darbinieka izpildītā darba, pieņemtajiem lēmumiem, sadarbības ar klientiem un partneriem ir atkarīga uzņēmuma labklājība. Tāpēc uzņēmumā vadāmies pēc līderības aksiomas: sasniegt uzņēmuma mērķus un ambīcijas vieglāk, kad katra darbinieka mērķi ir virzīti vienā virzienā. Savu darbību balstot pamatvērtībās, mēs ne tikai kopjam uzņēmuma kultūru, bet arī pastāvīgi tuvojamies kopīgajam mērķim – kļūt par profesionālākajiem un dinamiskākajiem gāzu un citu produktu ražotājiem un pārdevējiem Baltijā.

Partnerība

“Gaschema” sniedzamo pakalpojumu kvalitāte un operativitāte ir nepastarpinātas, ciešas sadarbības starp darbiniekam un klientiem rezultāts. Klientiem sniedzam plašu informāciju, piedāvājam racionālākos lēmumus, pastāvīgi uzturam saikni un nepieciešamības gadījumā risinām radušās problēmas. Tā ir katra darbinieka investīcija uzņēmuma vērtības veidošanā, reputācijā un ilgtermiņa sadarbībā.

Operativitāte

Pastāvīgi pilnveidojam un investējam ražošanas un loģistikas procesos, lai varētu apmierināt klienta vajadzības visīsākajā laikā. Latvijā gāzes piegādājam 24 stundu laikā.

Atbildība

Sev un klientiem esam devuši solījumu strādāt profesionāli, pastāvīgi pilnveidot kompetenci un nekad neriskēt ar kvalitāti. Cenšamies atbildīgi radīt labāku darba vidi – cienām un novērtējam katru darbinieku, nodrošinām drošu darba vietu, sniedzam iespējas stažēties un pilnveidoties.

Inovācijas

Pastāvīgi lūkojamies uz priekšu – ražojot un izmantojot gāzes, pielietojam progresīvas tehnoloģijas, modernizējam gāzu ražošanas procesus. Inovācijas – mūsu konkurētspējas priekšrocību pamats, tāpēc pastāvīgi meklējam veidus, kā optimizēt klienta darbību vai gāzes ražošanas procesu.

Vides aizsardzība

Cenšamies strādāt tā, lai uzlabotu vides stāvokli, nodrošinām piesārņojuma prevencijas pasākumus. Meklējam tehnoloģiskus risinājumus, kas palīdz klientiem samazināt kaitīgo gāzu izmešu daudzumus, tāpat veicam siltumnīcas efektu izraisošo gāzu monitoringu. Uzņēmumā “Achema”, ieskaitot tā  “Gaschema”, ieviesta vides aizsardzības vadības sistēma EN ISO 14001.