KVALITĀTE

KVALITĀTE

Gāzu ražošana un loģistika – galvenā mūsu kompetences joma. Šajos procesos īpaši svarīgi pienācīgi veikt procedūras, kuras palīdz radīt drošu darba vidi un nodrošināt iespējamā kaitējuma prevenciju. Lai garantētu lietotāju drošību, visiem saviem produktiem izsniedzam kvalitātes pases vai atbilstības deklarācijas – garantiju, ka ir izpildītas visas darbības, kuras paredzētas kvalitātes kontroles procedūrās, kā arī rūpīgi izpētīti visi mūsu gāzu produkti un gāzu maisījumi.

Drošības un kvalitātes politika

Vadoties pēc starptautiskajiem standartiem EN ISO 9001, EN ISO 14001 un OHSAS 18001 prasībām, uzņēmumā tiek veikta sistēmiska kvalitātes, vides aizsardzības un darbinieku drošības un arodveselības politika.

Mums ir svarīga produktu un sniedzamo pakalpojumu kvalitāte, tāpēc visos uzņēmuma darbības posmos periodiski tiek veikts audits, notiek rūpīga ražošanas un iekārtas kontrole. Uzņēmumā ieviesta kvalitātes vadības sistēma EN ISO 9001. Šis sertifikāts pierāda, ka uzņēmums periodiski analizē un vērtē savu integrētās vadības sistēmu, nosaka tās uzlabošanas iespējas un tās īsteno. Mēs cenšamies, lai mūsu darbība negatīvi neietekmētu darbinieku veselību, vidi un resursus.

ISO 9001 2016-01-02 iki 2018-09-14

 

Saskaņā ar OHSAS 18001 strādājošo arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmu uzņēmums nodrošina drošas darba metodes, darbinieki tiek apmācīti ievērot darba drošību, katru gadu notiek darbinieku atestācija, tiek celta kvalifikācija. Sabiedrība izmanto uzņēmuma procesu optimizēšanas un vadības sistēmu LEAN. Lielu uzmanību veltām darbinieku vadības kvalitātes uzlabošanai, lai nodrošinātu, ka Jūsu vajadzības tiktu skaidri saprastas un apmierinātas, vienojoties par nosacījumiem. Tas stiprina klientu uzticēšanos “Gaschema” darbībai un produkcijas kvalitātei.

OHSAS180012007-galioja-iki-2014.01.011

 

Uzņēmumā “Gaschema” ir ieviesta arī pārtikas drošības sistēma – mums ir izsniegts pirmais „Bureau Veritas” Lietuvā izdotais FSSC 22000 sertifikāts. FSSC 22000 ir pārtikas drošības pārvaldības sistēmas sertifikācijas shēma, kas paredzēta pārtikas, tās sastāvdaļu un iepakojuma ražotājiem. Šis dokuments apliecina, ka sertificētā uzņēmuma pārtikas drošības pārvaldības sistēma atbilst pārtikas drošības vadības standarta ISO 22000 prasībām un ISO/TS 22002-1 standartā minētajām prasībām ražošanas videi un labai ražošanas praksei. FSSC sertifikāts ietver oglekļa dioksīda, kas tiek izmantots kā pārtikas sastāvdaļa, un iepakošanas gāzu un maisījumu, ko izmanto pārtikas produktu iepakošanai, ražošanu un loģistiku.

OHSAS 18001

Daudz uzmanības veltām vides aizsardzībai, īstenojam vides piesārņojuma prevenciju un darbības, kas ietekmē piesārņojumu, darbības monitoringu.

ISO 14001 2016-01-02 iki 2018-09-14

 

Citi “Gaschema” dokumenti

Visa mūsu darbība balstīta kvalitātes, vides aizsardzības, darbinieku un pārtikas drošības politikā, ar kuru uzsveram savu atbildīgo skatījumu uz biznesu. Ar “Gaschema” ikdienas darbību un atbildību saistīti šie svarīgie dokumenti:

maisto-kokybe1   Kokybės-politika1   Techninių-dujkų-asociacijos-narystės-pažymėjimas1  AdBlue-lt-11 Achema-prizas-(Adblue)1    Mazmenine-suskystintintų-naftos-dujų-prekybos-leidimas1   Didmeninė-suskystintintų-naftos-dujų-prekybos-leidimas-0011   Vilniaus-licenzija1   Klaipedos-licencija1  Siauliu-licenzija-degioms-dujoms+1     Licenzija-gaminti-priesgaisrine-iranga-ir-atlikti-jos-technine1   aplinkos_apsaugos_politika1   OHSAS-18000-2012-m.-nauja-+1   Veterinarijos-tarnybos-pazymejimas1