Lai nodrošinātu nepārtrauktu gāzes ražošanu un izvairītos no neplānotām ražošanas dīkstāvēm, piedāvājam ieviest automātisku gāzes piegādes sistēmu ar gāzes baloniem vai gāzes balonu saišķiem. Gāzes baloni vai saišķi ar elastīgiem savienojumiem tiek pieslēgti pie speciāla paneļa, kas nodrošina netraucētu gāzes pārslēgšanu no tukša gāzes balona uz pilnu.

Automātiska gāzes piegādes sistēma

Nodrošina, ka brīdī, kad, gāze beidzas balonā vai balonu saišķī, sistēma automātiski pārslēgsies, un gāze tiks izmantota no rezerves balona vai balonu saišķa. Pie sistēmas var pieslēgt signalizāciju, kas brīdina par gāzes resursu beigšanos.

Pusautomātiska gāzes piegādes sistēma

Beidzoties gāzes balonam vai balonu saišķim, automātiski pārslēdzas uz rezerves balonu vai balonu saišķi, taču, nomainot gāzes taru, darbiniekam ir jāpagriež reduktora rokturis, lai sistēma atkal sāktu izmantot gāzi no pirmā avota.

Telemetriskā sistēma

Telemetriskā sistēma paredzēta lielu sašķidrinātās gāzes staciju vai balonu saišķu pastāvīgai uzraudzībai un monitoringam. Sistēma tiek pieslēgta pie centrālā “Gaschema” datora, bet pastāvīgi atjaunotie dati ļauj vērot gāzes atlikumu un spiedienu klienta sašķidrinātās gāzes stacijā. Tas ir labs risinājums, lai nodrošinātu nepārtrauktu gāzes padevi. “Gaschema” nodrošinās pastāvīgu apgādi ar gāzi, tāpēc klientam nevajadzēs vērot atlikumu vai uztraukties, ka, beidzoties gāzei, var pārtrūkt ražošanas process.