DĖL AB „ACHEMA“ FILIALO „GASCHEMA“ VYKDOMO VERSLO PERLEIDIMO UAB „GASCHEMA LT“

Informuojame, kad akcinės bendrovės „Achema“ (toliau – Bendrovė) valdyba priėmė nutarimą steigti naują juridinį asmenį ir šiam asmeniui parduoti Bendrovės filialo „Gaschema“, įmonės kodas 256877060, vykdomą verslą.

 

Įgyvendindama šį valdybos nutarimą, Bendrovė įsteigė uždarąją akcinę bendrovę UAB „Gaschema LT“, juridinio asmens kodas 304434538, PVM mokėtojo kodas LT100010600319, kuriai numatoma perleisti Bendrovės filialo „Gaschema“ vykdomą verslą, įskaitant filialo debitorinius įsipareigojimus ir kreditorinius reikalavimus, taip pat filialo teises ir pareigas pagal susitarimus su verslo partneriais.

 

Numatoma, kad nuo 2017-01-01 Bendrovės filialo „Gaschema“, kaip Bendrovės padalinio, šiuo metu vykdomą veiklą perims ir ją tęs Bendrovės įsteigta UAB „Gaschema LT“.

 

Bendrovė siekia šio verslo perleidimo metu ir po verslo perleidimo užtikrinti nenutrūkstamą tęstinę šiuo metu Bendrovės filialo „Gaschema“ vykdomą veiklą. Įsipareigojame užtikrinti, kad po verslo perleidimo Bendrovės įsteigta UAB „Gaschema LT“ tęs Bendrovės filialo „Gaschema“ veiklą ir vykdys perimtus įsipareigojimus tokia pačia tvarka ir apimtimi, kokia jas vykdytų Bendrovės filialas „Gaschema“, taip pat UAB „Gaschema LT“ įgis tokias pačias teises ir pareigas, kokias turėjo Bendrovės filialas „Gaschema“. Taip pat užtikriname, kad numatomas verslo perleidimas neturės neigiamo poveikio kreditoriams – esamus įsipareigojimus kreditoriams UAB „Gaschema LT“ perims ir vykdys tokia pačia tvarka ir terminais, kaip šiuos įsipareigojimus turėjo vykdyti Bendrovės filialas „Gaschema“.

 

 

 

 

AB „Achema“ filialo „Gaschema“ direktorius

Dainius Pupinis